Những cái tên Không Hợp-Cần Tránh đặt cho con sinh năm Bính Thân 2016 để cuộc đời may mắn

Mong muốn đặt cho con những cái tên đẹp nhất và mang lại may mắn cho bé là hy vọng của bậc làm cha mẹ. Bước sang năm Khỉ,bố mẹ lại nôn nao tìm kiếm những cái tên đẹp cho con tuổi Bính Thân 2016.Một Cái tên hay và ý nghĩa sẽ là bước khởi đầu đẹp cho bé. Tuy nhiên có những cái tên Mẹ cần tránh đặt vì sẽ không hợp mệnh ,gây bất trắc cho cuộc đời bé tuổi Thân.

Giúp con thuận lợi  trong cuộc sống thì một cái tên hay hợp mệnh sẽ gắn bó với bé trong bước đường sau này. Hãy cùng daynghelaixe.edu.vn ham khảo Tên hay hợp mệnh cho bé tuổi Thân và những lưu ý tránh đặt tên cấm kị, Mẹ hãy lưu ý không nên đặt cho con thuộc cấm kỵ sau:

1. Tên thuộc bộ Kim, Dậu, Nguyệt, Điểu, Mãnh, Đoài

Kim, Dậu, Nguyệt, Điểu, Mãnh, Đoài là những từ dùng để chỉ phương Tây đều không thích hợp để đặt tên cho người tuổi Thân. Do đó, cần tránh đặt cho con tuổi Thân những tên như:

Trân,                          Kim,

Nhuệ,                        Thoa,

Xuyến,                       Ngân,

Cẩm,                         Trâm,

Chung,                      Phong,                  Cương…

Những cái tên Không Hợp-Cần Tránh đặt cho con sinh năm Bính Thân 2016 để cuộc đời may mắn

2. Tránh đặt những tên thuộc các bộ Mạch, Hòa, Cốc, Tắc, Mễ, Điền

Tập tính phá hoại ngũ cốc trên đồng ruộng là tập tính của con Khỉ nên những người tuổi Thân không nên đặt cái tên thuộc các bộ: Tắc, Mễ, Điền,Mạch, Hòa, Cốc.

Những cái tên cần tránh :

Lương,                       Lượng,

Tinh,                          Tú,

Binh,                          Thu,

Nam,                          Do,

Đường,                      Tùng,

Chủng,                       Tú,

Thân,                         Giới,

Đạo,                          Khoa,                        Phan, …

3. Tránh đặt những tên có liên quan đến bộ thủ Dần và Hợi

Thân xung khắc với Dần và thuộc lục hại với Hợi nên khi đặt tên cho người tuổi Thân, cần tránh những bộ thủ xuất hiện con giáp Dần và Hợi. Những cái tên cần tránh như:

Dần,                         Hợi,

Xứ,                          Báo,

Hổ,                          Gia,

Tượng,                    Mạo,

Hào,                        Lư,                        Hiệu, …

Những cái tên Không Hợp-Cần Tránh đặt cho con sinh năm Bính Thân 2016 để cuộc đời may mắn

4. Tránh đặt những tên có bộ Khẩu

Các chữ có bộ Khẩu không nên đặt cho người tuổi Thân vì khỉ thích chạy nhảy, vươn mình nên không thích hợp khi bị kìm hãm. Những cái tên cần tránh như:

Cát,                            Hòa,

Huynh,                       Tướng,

Quân,                         Lực,                       Đao…

Bài viết mới